สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมายอ


แผนการใช้เงิน สสอ.มายอ
แผนการใช้เงิน สสอ.มายอ

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 รูป

แจ้งการจัดสรรงบลงทุน ปี 2561
แจ้งการจัดสรรงบลงทุน ปี 2561

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 3 รูป

กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นสากล
กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นสากล

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 5 รูป

DHS อำเภอมายอ
DHS อำเภอมายอ

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 5 รูป

ภาพรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภาพรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 10 รูป

หนังสั้น The late (รพ.สต.ตรัง อ.มายอ)
หนังสั้น Halfway (รพ.สต.ตรัง อ.มายอ)
สื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
รู้ทัน...โรคไข้เลือดออก