สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมายอ


สรุปผลร้องเรียน
สรุปผลร้องเรียน

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 รูป

ประชุมประจำเดือนเมษายน 60
ประชุมประจำเดือนเมษายน 60

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 รูป

ประชุม
ประชุม

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 รูป

ประชุมประจำเดือนเมษายน 60
ประชุมประจำเดือนเมษายน 60

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 1 รูป

DHS อำเภอมายอ
DHS อำเภอมายอ

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 5 รูป

ภาพรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภาพรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 10 รูป

หนังสั้น Halfway (รพ.สต.ตรัง อ.มายอ)
สื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
รู้ทัน...โรคไข้เลือดออก
เอกสารความรู้ (ดูทั้งหมด) » ZERO REPOTRดาวน์โหลด » audit1ดาวน์โหลด » auditดาวน์โหลด » แบบสอบสวนโรคเบื้องต้นโรคมือเท้าปากและโรคไข้สุกใสดาวน์โหลด » สรุปการเบิกจ่ายเงิน FIXED COST ดาวน์โหลด » ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11รอบที่2 / 2560ดาวน์โหลด » คำสั่งหมอบหมาย นวกดาวน์โหลด » รายชื่อผุ้ป่วยที่ต้องเขียนรายงานสอบสวนโรคดาวน์โหลด » ผลการดำเนินSmart kids รับการนิเทศดาวน์โหลด » แบบบันทึกอุณหภูมิดาวน์โหลด » ฟอร์ม SMART KIDS ล่าสุดดาวน์โหลด » ฟอร์ม PPA EPI ุ60ดาวน์โหลด » วาระที่ 2ดาวน์โหลด » วาระ1ดาวน์โหลด » ฟอร์มบันทึกการอบรมดาวน์โหลด » smart kidsดาวน์โหลด » วาระดาวน์โหลด » นำเสนอสสอ.มายอดาวน์โหลด » การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มใน HOSxPดาวน์โหลด » คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข v. 2.2ดาวน์โหลด